Obszary pomocy

  • Terapia uzależnień, terapia dorosłych.

Formy komunikacji

  • Wiadomość
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wideo rozmowa

Dariusz Dopierała

O specjaliście

Z wykształcenia pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Czas wolny spędza m.in.na fotografowaniu przyrody (szczególnie ptaków), literaturze.
rozwiń

Wykształcenie

Magister pedagogiki specjalnej oraz absolwent m.in.studiów podyplomowych w zakresie coachingu oraz zarządzania w służbie zdrowia. Ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w IPZ w Warszawie w nurcie integracyjnym.Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.Uzyskał również certyfikat coacha w ICC Poland.
rozwiń

Doświadczenie zawodowe

Od wielu lat związany ze służbą zdrowia oraz pracą z wykluczeniem społecznym jako terapeuta, asystent rodziny oraz specjalista psychoterapii uzależnień. Dzięki temu patrzy na problemy Klientów w sposób kompleksowy.Prowadzi własny prywatny gabinet terapii uzależnień. W przeszłości pracował w punkcie konsultacyjnym. Prowadził również warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności oraz w liceum, a także zajęcia w oparciu o TSR w formie 2 godzinnych indywidualnych sesji dla 16 podopiecznych GOPS. Jako terapeuta uzależnień prowadził terapię uzależnień w formie indywidualnej i grupowej. Terapię współuzależnienia w formie indywidualnej.
rozwiń

Dariusz Dopierała

Najbliższe terminy