Obszary pomocy

  • psycholog - psychoterapeuta - terapeuta uzależnień
  • uzależnienie
  • współuzależnienie
  • terapia DDA/ DDD
  • Krysy życiowe, żałoba, choroba
  • zaburzenia emocjonalne; nadmierny smutek, lęk, złość, stres
  • niekorzystne schematy życiowe; niesatysfakcjonujące relacje, powracające trudności itd.
  • rozwój osobisty (poznawanie siebie, wzrost spójności wewnętrznej)

Formy komunikacji

  • Wideo rozmowa

Marta Błażewicz

O specjaliście

mgr Psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat 1722), w trakcie szkolenia psychoterapii humanistycznej. W pracy z osobami uzależnionymi korzystam ze sprawdzonych metod poznawczo-behawioralnych, jednak głównie stosuję podejście humanistyczne, akcentujące akceptację, szacunek, empatię i zrozumienie Klienta. Jest to terapia skoncentrowana na osobie, tym czego doświadcza i zachodzącym w niej stałym procesie przemiany, bardziej niż na objawach choroby i sztywnych procedurach. Superwizuję moją pracę.
rozwiń

Wykształcenie

Dzienne studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Warmońsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Uzyskałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie jestem w trakcie – adresowanej do specjalistów terapii uzależnień, pogłębiającej i humanizującej umiejętności pracy z Pacjentami uzależnionymi i ich bliskimi – szkoły psychoterapii humanistycznej, w INTRZE w Warszawie.
rozwiń

Doświadczenie zawodowe

Gabinet psychoterapii i terapii uzależnień. Od 2011 roku Przychodnia Psychoterapii, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie; prowadzenie grupy oddziału dziennego, grupy pogłębionej, praca indywidualna z osobami uzależnionymi na każdym etapie trzeźwienia, z osobami współuzależnionymi, DDA, z zaburzeniami emocjonalnymi, z ofiarami przemocy. Staże i praktyki; zamknięty ośrodek leczenia uzależnienia od narkotyków, oddział uzależnień w Tworkach, Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, oddział dzienny.
rozwiń

Marta Błażewicz

Najbliższe terminy