Obszary pomocy

  • psycholog - psychoterapeuta - coach

Formy komunikacji

  • Wiadomość
  • Czat
  • Rozmowa telefoniczna
  • Rozmowa internetowa
  • Wideo rozmowa

Jagoda Zajączkowska

O specjaliście

Szkoli się i pracuje psychoterapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralym oraz terapii schematów z pacjentami z zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, osobowości, niską samooceną, nadmiernym pesymizmen, trudnościami w radzeniu sobie z emocjami i stresem, osobami chcącymi lepiej poznać siebie, rozwijać się i zwiększyć satysfakcję z życia. Pracuje w obszarze psychodietetyki i głęboko wierzy, że piękna sylwetka to tylko efekt uboczny zdrowego stylu życia. Pomaga uporać się „przez głowę” i pracę z emocjami z problemami związanymi z jedzeniem i zbędnymi kilogramami. Poprzez coaching uczestniczy wraz z klientem w procesie dojścia do poprawy satysfakcji w różnych obszarach. Używając rozmaitych narzędzi i metod coachingowych towarzyszy klientowi w budowaniu świadomości na temat własnych celów- zarówno zawodowych jak i osobistych, wyznaczaniu działań, osiągnięciu dobrostanu, spełnianiu marzeń, maksymalizacji potencjału drzemiącego w każdym z nas, wzmacnianiu motywacji.
rozwiń

Wykształcenie

Dyplom magistra psychologii z wyróżnieniem zdobyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Umiejętności coachingowe nabyła szkoląc się według programu Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) zgodnego ze wszystkimi ICF Core Competencies i ICF Code of Ethics. Uzyskała europejski certyfikat umiejętności coachingowych VCC oraz dodatkowo certyfikat szkolenia "Teoria i praktyka w coachingu". Uzyskała certyfikat ukończenia kursu o specjalności "Psychodietetyka" w Akademii Dietetycznie Poprawni. Obecnie jest w 4 letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU prowadzonym programem akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz w szkoleniu z Terapii Schematów organizowanym przez EPSYCHE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
rozwiń

Doświadczenie zawodowe

Odbyła roczny staż w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, gdzie uczestniczyła w procesie diagnozy rodzin oraz nieletnich oraz opiniowania. Doświadczenie zdobywała jako stażysta-koterapeuta grupy terapeutycznej dla osób dorosłych przeżywających trudności w bliskich związkach i kontaktach z innymi. Obecnie prowadzi warsztaty, terapię indywidualną oraz coaching w Pracowni Terapeutycznej w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją. Współpracuje z atelierpodrozy.pl przy tworzeniu niezwykłego projektu dla kobiet, łączącego podróże z warsztatami.
rozwiń

Jagoda Zajączkowska

Najbliższe terminy