Terapia uzależnień

e-poradnia pomoc i terapia uzależnieńUzależnienie to niezwykle złożony problem, dotykający wszystkich aspektów życia osoby uzależnionej – wpływa na stan fizyczny, psychiczny i relacje społeczne.

Temat jest niezwykle szeroki, bo choć zwykle kojarzony z nałogiem alkoholowym czy nikotynowym lub narkomanią czy lekomanią, w istocie uzależnienie może dotyczyć nie tylko potrzeby zażywania określonej substancji, ale też wykonywania określonej czynności lub kontaktu z określoną osobą. Do uzależnienia dochodzi wtedy, kiedy życie danej osoby zaczyna być podporządkowane nałogowej czynności czy zażywanej substancji. Wówczas ta potrzeba urasta do rangi najważniejszej i spychającej na dalszy plan wszystkie inne aspekty codziennego życia,  konieczność jej realizowania jest celem nadrzędnym, nawet jeśli ma negatywne skutki, a odstawienie może powodować cierpienie psychiczne i fizyczne (zespół abstynencyjny).

Nawet zupełnie „niewinne” zachowania mogą stać się nałogiem, jeśli zaczynają dominować codzienność osoby od nich uzależnionej. Brak pomocy specjalisty w odpowiednim momencie może doprowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem, kłopoty finansowe, zdrowotne, problemy w relacjach społecznych, a nawet do zagrożenia życia.

Specjaliści: