Skuteczność porad online

e-poradnia porady przez internetTerapia psychologiczna prowadzona za pośrednictwem internetu to dla wielu osób nowa forma świadczenia pomocy, traktowana niekiedy z dystansem i niepewnością co do jej skuteczności. Owszem, popularność psychoterapii online jest wciąż znacznie mniejsza niż tradycyjnych, bezpośrednich form kontaktu z psychologiem czy terapeutą, jednak korzysta z niej coraz więcej osób i dostępne są analizy naukowe, potwierdzające równie dobrą skuteczność tych „nowoczesnych” form wsparcia. Badania te dotyczą zarówno porównań między grupami pacjentów korzystających z obu rodzajów terapii, jak i zestawień wewnątrzgrupowych, polegających na poddaniu ocenie badacza tego, na ile poprawia się funkcjonowanie osób korzystających z pomocy online przed i po przebytej terapii.

Terapia psychologiczna online pozwala na wykorzystanie tych samych narzędzi, jakimi posługują się terapeuci podczas tradycyjnych konsultacji twarzą w twarz. W przypadku większości analiz badania nie wykazują różnic w skuteczności terapii za pośrednictwem internetu i w gabinetach stacjonarnych. Natomiast niektóre eksperymenty pokazują nawet lepsze wyniki uzyskane na przykład w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Wszystkie te dane potwierdzają fakt, że forma terapii (tradycyjna czy online) jest w istocie kwestią wtórną, najważniejsze i kluczowe dla skuteczności są czynniki takie jak fachowość i doświadczenie specjalisty oraz zachowanie standardów obowiązujących w pomocy psychologicznej (jak poddawanie się superwizji, trzymanie się narządzi danego nurtu psychoterapii, obiektywna ocena możliwości efektywnej pomocy w ramach danej formy kontaktu online w przypadku konkretnego pacjenta).

Sprawą niezwykle istotną jest fakt, że możliwość uczestniczenia w psychoterapii online otwiera drogę do rozwiązania swoich problemów wielu osobom, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z tradycyjnych porad face-to-face. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne. Od zupełnie prozaicznych – jak brak czasu w godzinach pracy terapeutów, kłopoty z dojazdem, niewystarczająca znajomość języka podczas pobytu za granicą, po głębsze, jak bariera wstydu czy obawa przed opinią innych osób, które mogłyby się dowiedzieć, że korzysta się z usług psychoterapeuty. Psychoterapia online jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie, nie wymaga opuszczania własnych czterech ścian, pozwala na większą dowolność, jeśli chodzi o wybór godziny konsultacji, a nade wszystko gwarantuje pewien stopień anonimowości, co wielu osobom pozwala przełamać wstyd i zdobyć się na całkowitą szczerość, bez której terapia nie może być w pełni skuteczna. Stopień anonimowości jest różny w zależności od wybranej formy kontaktu (od wiadomości e-mail, przez czat, rozmowę głosową aż po wideorozmowę) i pozwala na dostosowanie go do stopnia złożoności problemów, z którymi zgłaszają się pacjenci.

Terapia psychologiczna online to skuteczna forma leczenia, otwierająca możliwość skorzystania z pomocy dla szerszego grona osób potrzebujących, a zarazem świadcząca o otwarciu na innowacyjność i świetnym wykorzystaniu narzędzi nowoczesnej komunikacji, by móc lepiej i skuteczniej dostosować się do potrzeb pacjentów.