Psycholog Online


Terapia psychologiczna online pozwala na wykorzystanie tych samych narzędzi, jakimi posługują się terapeuci podczas tradycyjnych konsultacji twarzą w twarz. W przypadku większości analiz badania nie wykazują różnic w skuteczności terapii za pośrednictwem internetu i w gabinetach stacjonarnych.Niektóre eksperymenty pokazują nawet lepsze wyniki psychoterapii online, uzyskane na przykład w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Wszystkie te dane potwierdzają fakt, że forma terapii (tradycyjna czy online) jest w istocie kwestią wtórną, najważniejsze i kluczowe dla skuteczności są czynniki takie jak fachowość i doświadczenie specjalisty oraz zachowanie standardów obowiązujących w pomocy psychologicznej (jak poddawanie się superwizji, obiektywna ocena możliwości efektywnej pomocy w ramach danej formy kontaktu online w przypadku konkretnego pacjenta, relacja terapeutyczna). Dlatego jeśli wahasz się czy taka forma kontaktu będzie skuteczna, spróbuj a decyzje podejmiesz po pierwszym spotkaniu. 

Jeśli jesteś zainteresowany konsultacją, diagnozą problemu - konsultacje online

Jeśli jesteś zainteresowany psychoterapią, przeczytaj jak to u nas wygląda: psychoterapia online

Sesje psychologiczne prowadzą: