Konsultacja

Konsultacja psychologiczna to podstawowe narzędzie diagnozy i pomocy osobom zgłaszającym się do naszej ePoradni online.

To rodzaj wywiadu, który pomaga specjaliście zorientować się w naturze problemów dręczących Klienta, a zarazem rozmowa, która niejednokrotnie samemu Klientowi pozwala spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy. Przeanalizować swoje postępowanie i dostrzec możliwości działania i zrozumienia samego siebie, własnych emocji i relacji z innymi.

Konsultacja psychologiczna może być pomocą doraźną lub zakończyć się diagnozą psychologiczną ze wskazaniem formy dalszej pomocy który pomoże w rozwiązaniu danego problemu.

Specjaliści: