Informacje techniczne

Aby móc skorzystać z oferty E-Poradni, konieczny jest dostęp do komputera ze stałym łączem internetowym, wyposażonego – w zależności od wybranej opcji konsultacji – w mikrofon i słuchawki oraz kamerę internetową.

Zalecane parametry komputera:

  • stałe (szerokopasmowe) łącze internetowe. Korzystanie z dostępu do internetu w telefonie komórkowym lub łącza radiowego skutkuje przerywaniem rozmowy ze względu na niewystarczającą jakość połączenia,
  • komunikator Skype – przy opcji rozmowy internetowej lub wideorozmowy,
  • głośniki oraz mikrofon – najlepszą jakość przekazywanego głosu dają słuchawki z mikrofonem. Ważne, by sprawdzić przed konsultacją, czy sprzęt działa bez zarzutu.