Formularz rejestracyjny

eporadnia terapia psychologiczna

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i dla poszanowania prywatności, wymagamy podania tylko podstawowych danych niezbędnych dla procesu rejestracji – adres e-mail, login, hasło. Podanie innych informacji jest nieobowiązkowe.

Późniejsza edycja danych i zmiana ustawień jest możliwa za pośrednictwem panelu użytkownika, po zalogowaniu się.

Państwa adres mailowy wykorzystywany jest przy potwierdzeniu założenia konta.

Standardowo wysyłamy również powiadomienia dotyczące umówionych spotkań. Można zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości odznaczając tę opcję w panelu użytkownika.