Coaching Online

e-poradnia coaching onlineCoaching to rozwiązanie dla osób, które chcą pozytywnych zmian w swoim życiu, pragną odkryć swój potencjał i poprawić jakość swojego funkcjonowania na wielu płaszczyznach.

Dzięki serii spotkań z wykwalifikowanym coachem, który umiejętnie wspierając, kierując rozmową i zadając ważne pytania, prowadzi przez proces zmian, osoby zdecydowane wejść na drogę rozwoju oso-bistego uczą się jasnego określania własnych potrzeb i celów. Na skutek coachingu online następuje również wzmocnienie motywacji, poprawa jakości życia oraz komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi.

Coaching to narzędzia pozwalające wyzwalać się z ograniczeń i przekonań stojących na drodze do sukcesu, to techniki pozwalające na odkrycie i doskonalenie własnych sposobów na dobre i harmonijne funkcjonowanie w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Specjaliści: