Najbliższe terminy

Marta Kuszakiewicz

 • logopeda,
 • konsultacje logopedyczne dla dzieci i dorosłych,
 • konsultacje z emisji i higieny głosu,
 • konsultacje dotyczące wystąpień publicznych,
 • konsultacje dotyczące emocji tremy i stresu – dla osób pracujących głosem,
 • konsultacje oddechowe

O specjaliście

Założycielka nurtu ” Bretahfullness – Uwaga skierowana na oddech„ – jako metoda dla pracy z głosem oraz emocjami. Trener oddechu Technicznego Logopeda W 2016 roku wydała swoją książkę – podręcznik – „Metoda Spółgłoskowa- dla osób pracujących głosem oraz wszystkich którzy chcą być lepiej zrozumiani” Aktorka i wokalistka pracującą na scenie od 20 lat. Jako Artystka zrzeszona w Związku Artystów Scen Polskich. Współpracuje między innymi z Teatrem Rampa oraz z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (cykl warsztatów z emisji głosu oraz przygotowanie uczestników Fundacji do koncertu telewizyjnego), Wydawnictwem Juka (cykl warsztatów „Emisja i higiena głosu dla nauczycieli” w całej Polsce), Ośrodkami Pomocy Społecznej (cykl „Oddech, emisja głosu, warsztaty teatralne jako element pracy psychoterapeutycznej”)

Wykształcenie

mgr Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją Logopedii na wydziale Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Kursy i szkolenia pedagogiczno – specjalistyczne.

Doświadczenie zawodowe

Współpracuje w Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju, prowadząc zajęcia i warsztaty logopedyczno – oddechowe. Jako muzykoterapeuta pracowała w ośrodku „ Na Przedwiośniu” prowadząc warsztaty muzyczno – wokalne i logopedyczne dla osób niepełnosprawnych umysłowo Współpracowała też z Fundacją „Usłyszeć Świat”, gdzie prowadziła zajęcia z dziećmi niesłyszącymi i z dziećmi z niedosłuchem. Prowadziła zajęcia wokalne w kilku zespołach dziecięcych, jak również zajęcia z emisji głosu w szkole muzycznej nr 1 w Otwocku.

Formy komunikacji

 • Wiadomość
 • Czat
 • Rozmowa telefoniczna
 • Rozmowa internetowa
 • Wideo rozmowa